Over de week + over GC>

Geweldloze Communicatie Zomerweek 2020


GC oefenen en vakantie in een!

Over de week

Opzet

Op de zomerweek gaan we geweldloze communicatie in de praktijk brengen, zowel in workshops als in het 'dagelijks (vakantie-)leven'.


Tijdens de week kun je mensen ontmoeten die willen geven en ontvangen op basis van openheid en gelijkwaardigheid. Alle activiteiten (ook wel "workshops" genoemd) worden door de deelnemers zelf gegeven.  Er zijn vaak ook trainers aanwezig, maar we weten nooit van te voren wie zich aanmeldt en wie welke trainingen gaat geven.


Aanpak

Het leuke van deze week is dat we profiteren van elkaars talenten.

Volgens onze beproefde aanpak stellen we dagelijks gezamenlijk een gevarieerd (keuze-)programma  van activiteiten samen. Een deel van deze activiteiten, meestal pakweg de helft, gaat over geweldloze communicatie, zodat iedereen zijn kennis en vaardigheid hierin kan vergroten. Voor mensen die weinig ervaring hebben zijn er meestal  introductie-workshops. Je kunt voorstellen doen voor workshops over thema's die jij belangrijk vindt, bijvoorbeeld familie, werk, relaties of opvoeding. Iedereen die aanwezig is kan dus zelf workshops aanbieden. Er is volop ruimte om zelf workshops of activiteiten aan te bieden, over GC of andere onderwerpen waarvoor belangstelling bestaat, voor verdieping, ontmoeting en ontspanning. Voorgaande jaren was er  bijvoorbeeld allerlei soorten meditatie, yoga, collages maken, massage, biodanza, stilte-wandelingen, een film kijken, spelletjes doen.


We proberen als groep aandacht te hebben voor, en ruimte te bieden aan horen van ieders behoefte. Heb je zin om een boek te lezen in de zon? Prima! Ook buiten het programma is er volop gelegenheid om te ervaren hoe verbindende communicatie in de praktijk werkt. De GC-zomerweek is een inspirerende manier van vakantie vieren in een sfeer van harmonie, wederzijds respect en warm contact.


De week is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, gezinnen, alleenstaanden, stellen en vrienden. Ervaring met GC is geen voorwaarde om mee te doen, bereidheid om hierin te leren en te groeien wel. De voertaal is Nederlands.Kinderactiviteiten: vraag en aanbod

De voorgaande jaren werden vaak spontaan kinderactiviteiten georganiseerd door deelnemers (niet altijd ouders!). Veel ouders waarderen dit; het gaf hen meer ruimte om dingen zonder (zorg voor) de kinderen te doen.Dagindeling

Zoals hierboven gezegd, bepaal jij als deelnemer mede de dagindeling. Als uitgangspunt gebruiken we de indeling van vorige jaren:


7.15   vroege-vogel workshop(s)

8.00    ontbijt (tot 9.00)

9.30    samenkomst met: inspiratie, mededelingen, samenstellen dagprogramma

10.30  koffie-/theepauze

11.00-12:50 - ochtendactiviteiten

13.00  lunch

15.00-16:50 - middagactiviteiten

17.00  empathie-groepjes

18.00  avondeten

20.00 samenkomst met "vieren en rouwen"

21.15 avondactiviteiten


Waarschijnlijk zal de werkelijke indeling hier niet veel van afwijken. We hopen dat je in elk geval bij de gezamenlijke sessies om 9.15 en 20.00 aanwezig bent, maar benadrukken dat je bij alle onderdelen vrij bent mee te doen of weg te blijven.Toelichting op de dagindeling

De ochtend-samenkomst van 9.30-10.30 kent drie vaste onderdelen:


1-een moment van inspiratie

We beginnen met een moment waarop een deelnemer iets met de groep kan delen dat hem of haar inspireert. Het kan een lied, tekst, dans of .... zijn wat inspireert en beleefbaar maakt waarom we bij elkaar zijn en bezig zijn met verbindende, geweldloze communicatie. Als dit idee je aanspreekt kun je daar nu al over nadenken en wellicht iets meenemen wat je erbij nodig hebt.


2- mededelingen

Hierbij bieden we ruimte voor het afstemmen van behoeftes, het uiten van verzoeken en het maken van afspraken.


3-samenstelling van het programma voor de komende dag

Wie een activiteit wil aan bieden vertelt daar iets over: wat, voor wie, wanneer, waar. Tip: als je nu al weet dat je (misschien) een activiteit  wilt gaan geven of een vaardigheid wilt gaan delen, neem dan daarvoor de evtentuele benodigde spullen mee. Klik  voor een lijst van materialen die aanwezig zijn op het kopje "praktisch" links in het menu.


Avond-samenkomst

Aan het eind van de dag komen we weer samen om te horen en desgewenst te vertellen wat er aan het eind van de dag bij ons leeft; welke dingen je ervaren hebt, en welke behoeften daarbij wel of niet vervuld zijn. Dit wordt in GC ook wel 'rouwen en vieren' genoemd. Dat klinkt voor sommigen heftig, maar kan ook om kleine dingetjes gaan. Elke dag is er wel iets waardevol genoeg om aan terug te denken!Informatie om je inhoudelijk voor te bereiden

Hieronder vind je diverse linkjes naar informatie die we hebben samengesteld om je optimaal te kunnen voorbereiden, zodat jij en anderen het meest uit de week kunnen halen. Lees alles alsjeblieft van te voren door, en maak eventueel een printje voor jezelf voor tijdens de week.

We weten uit ervaring dat deze informatie kan bijdragen aan gemak, helderheid, rust en verbinding tijdens de week.


De documenten zijn de volgende (klik er op en ze openen in Word):


1. "Begrippen voor zomerweek": uitleg over typische GC-termen als rouwen en vieren, jakhals en giraf, het verschil tussen strategie en behoefte. De ervaring leert dat hier nog wel eens verwarring over ontstaat.

2. "Richtlijnen voor een empathiegroep":

Om het makkelijk te maken om een aantal deelnemers beter te leren kennen en iedereen voldoende gelegenheid te geven uit te spreken wat er leeft, worden er groepen samengesteld van ongeveer 5 personen, die dagelijks samenkomen. Lees in deze bijlage hier hoe je empathie geeft en ontvangt (of hoe je dat probeert).

3. Voor wie interesse heeft om dagvoorzitter te zijn: "Richtlijnen voor dagvoorzitters": hoe geef je vorm aan de taak dagvoorzitter tijdens een gcweek?

4. Wat is GC eigenlijk? Zie hier een korte uitleg.

5. Een introductie over wat er op internet over GC te vinden is vind je hier.


Maandag 3

tot en met Zondag 9 augustus 2020Vragen? Stel ze aan Matthijs, via 

info@gczomerweek.nl