Wat is 'gc' eigenlijk?>

Geweldloze Communicatie Zomerweek 2018

GC oefenen en vakantie in een!

Vragen? Stel ze aan het organisatieteam.

info@gczomerweek.nl

Meer weten over Geweldloze Communicatie?

Wat is GC?

Non-Violent Communication (NVC) wordt in het Nederlands meestal vertaald als 'geweldloze' of 'verbindende' communicatie en vaak wordt de afkorting 'gc' gebruikt. Het is een model om te (leren) communiceren met minder focus op wat we denken en meer op welke gevoelens en behoeftes leven, in onszelf en in anderen. Het model is ontwikkeld door de Amerikaanse psychotherapeut Marshall D. Rosenberg en wordt verspreid via boeken, trainingen, praktijkgroepen en in het dagelijks leven.

 

Marshall geeft over de hele wereld workshops en lezingen en wordt gevraagd om te bemiddelen bij conflicten, varierend van gespannen liefdesrelaties, straatbendes en Israeli's en Palestijnen. Hij kan beschouwd worden als een leerling van Carl Rogers.

 

Het doel van NVC is te communiceren op een manier die niet gedachten, maar (achterliggende) behoeften en gevoelens van onszelf en de ander in de aandacht zet, vanuit het inzicht dat elk mens dezelfde behoeften heeft, alleen verschillende manieren om ze te vervullen.

 

Het model nodigt je uit om je bij alles wat je communiceert bewust te zijn van de volgende stappen.

 

Intentie: De wens om werkelijk contact of verbinding met een ander te hebben.

Observatie: Het objectief waarnemen van een gebeurtenis of gebeurtenissen, ontdaan van interpretaties en oordelen.

Gevoelens/Emotie: Het signaleren in mezelf van de (aangename of onaangename) reacties en gevoelens, die door de gebeurtenis(sen) bij mij opgeroepen worden.

Behoefte: Het opsporen van de behoefte(n), die ten grondslag ligt/liggen aan mijn gevoelens. Als ik een gevoel toelaat, kan ik met de onderliggende behoefte in contact proberen te komen. Het gevoel geeft aan of een behoefte vervuld is.

Verzoek: Een concreet en uitvoerbaar voorstel formuleren, zó dat daardoor je behoefte vervuld kan worden.

 

Het is niet nodig om elke stap uit te spreken, wel om je van elke stap bewust te zijn. Dit kan de communicatie en het ontstaan of behoud van contact bevorderen. De GC zomerweek is een gelegenheid om je met steun van andere mensen meer bewust te worden van deze stappen en te oefenen in het gebruik ervan.

 

GC op internet

 

De website achter de samensteller van GC, Marshall Rosenberg is www.cnvc.org. Dit is een Engelstalige website waar je een idee kunt krijgen van het internationale karakter van GC.

 

Puddledancer Press is de uitgeverij van CNVC. De website bevat ook beknopte informatie over GC is en een beschrijving van het model. http://www.nonviolentcommunication.com/aboutnvc/aboutnvc.htm

 

Op YouTube staan registraties van workshops, lezingen en andere filmpjes over GC. Niet alleen van Marshall Rosenberg, maar ook van Inbal Kashtan (NVC en kinderen) en anderen. Een aanrader is ook de 'conflict hotline'. Filmpjes waarin conflicten worden uitgewerkt. http://www.baynvc.org

 

De NVC dansvloeren zijn een fantastisch hulpmiddel als je het model van GC wilt gebruiken. De stappen van het model worden visueel door ze op kaarten op de grond te leggen. Je stapt bij het uitwerken van je casus van de ene naar de andere kaart. Dit noemen we een communicatiedans.

http://www.nvcdancefloors.com

 

In Nederland

Op wikipedia staat ook een beknopte beschrijving van GC en GC in Nederland. http://nl.wikipedia.org/wiki/Geweldloze_communicatie

 

Om in contact te komen met mensen die gefascineerd zijn door GC is er op facebook de groep "Geweldloze Communicatie", met meer dan 700 leden. Daar houden mensen elkaar op de hoogte van trainingen en activiteiten en er vindt ook inhoudelijke uitwisseling plaats. Ook op LinkedIn kun je via de groep "Geweldloze Communicatie" op de hoogte gehouden worden van nieuws en vragen stellen over GC en trainingen.

 

Trainers en trainingen in Nederland

De GC Kring is een organisatie van alle Nederlandse GC trainers. Op de website vind je een overzicht van hun activiteiten. http://www.geweldlozecommunicatie.org/

Oefengroepen in Nederland

Op allerlei plaatsen komen mensen regelmatig met een vast groepje bij elkaar om elkaar te steunen in het gebruik van GC. Vaak wordt daarbij het boek van Marshall Rosenberg gebruikt, soms ook in combinatie met het oefenboek van Lucy Leu.

 

Om een oefengroep te vinden kan je bij de GC Kring vragen of een oproep plaatsen in de facebook groep.

 

En verder...

 

Tijdens de zomerweek hebben we ervaren dat sociocratie als besluitvormingsproces goed aansluit bij GC. Voor meer informatie: http://www.sociocratie.nl.

 

GC Zomerweek 2018

 

 

De inschrijving is nog niet geopend